top of page

Otel·lo / 2008

de Shakespeare


 

El juny del 2008 estrenem el que ha estat el repte més important del grup. L’Otel·lo de William Shakespeare és una obra monumental; per la complexitat del text, per la posada en escena i per la duració de l’espectacle. En el marc incomparable del Convent de Sant Agustí, la Trifúlga ho aconsegueix de nou. Públic i actors acabem extenuats però enormement feliços. Un altra vegada, ho hem aconseguit.

Jordi Bayo

Fotografies del making-of d'Otel·lo

Vídeo del making-of d'Otel·lo

Escenes d'Otel·lo

bottom of page